Life in a picture. Picture of a life

Niels Jensen Stubbe

Gisle
Gisle
10. januar 2021
“Hans Trofasthed og Flid, mod Familien Poulsen, fra hans 9de Aar, satte ham dette Minde.”
Niels kom allerede som ung dreng ud at tjene, fra da han var 9 år. Han var født 1828.
Han tjente i hos Poul og Jens Risager Poulsen, som havde Rolsøgård, og fra 1939 også herregården Quelstrup. Han var da ca. 11 år.
De to brødre var handelsmænd og rejste i det meste af Jylland, og havde ingen forstand på landbrug, hvorfor Niels allerede som barn blev sat ind i driften.
Jens fik senere et lille husmandsted i Vrinders, som han passede sammen med sin hustru Maren Jensdatter, men hjalp forstsat til på Poulsens gårde i Knebel og Rolsø.
Sammen med Maren fik han sønnen Carl Anton, som selv fik 3 døtre.
i Februar 1884 går Maren bort, og Niels (57 år) ansætter husbestyrerinden Mette Marie Høier (55 år), som han gifter sig med i Maj 1885, og som af ukendt grund flytter fra Niels, og dør i Århus.
Niels flytter på aftægtsgården Aldershvile, som brødrene Poul og Jens Risager Poulsen inden deres død havde lavet til aftægtsgård, og havde givet Niels en plads på.
Niels dør i 1911 i en alder af 84 år, og stadig aktiv som havemand på Aldershvile.
Rolsø kirke blev revet ned i 1908, men Niels blev bisat her alligevel i 1911.
I dag er der stadig bevaret mange af gravstenene, og lejlighedsvis sker der fortsat bisættelser.
På Rolsø er der i dag kun et kapel og en klokke, foruden gravstenene. 
Historien om Rolsø kirke er en historie om hvordan man flytter en landsby, for at få større marker.

Gravstens historier