Life in a picture. Picture of a life

Kobolt

Gisle
Gisle
Kobolt, Et eller andet, 289/366, Uge 42, Asentoft, Randers

Efter gammel overtro i Tyskland, så er Kobolt opkaldt efter bjergtrolden Kobold, som spillede arbejderne et puds, når de skulle smelte jernmalm.
Men Kobolt er også et grundstof, som normalt er et gråt eller sølvskinnende metal, hårdere end stål, men også meget skrøbeligt.
I Egypten blev Kobolt brugt som blåt farvestoft for 4000 år siden.
Man har tidligere brugt kobolt, til at stabilisere skummet i Canada, med det resultat at dødeligheden blandt øldrikkere steg voldsomt.
Og i Canada findes også byen Cobalt, hvor der udvindes kobolt som et biprodukt fra sølv.
Men i dag udvindes det meste Kobolt andre steder i verden.366 - 2020