Life in a picture. Picture of a life

Glas

Gisle
Gisle
Glas, Et eller andet, 282/366, Uge 41, Geog Stage, Havnen, Randers

Fra gammel tid, har man regnet tiden på et skib i glas.
Navnet “glas” kommer af at man oprindelig anvendte halvtimes timeglas.

Tiden på et skib er inddelt i i 6 vagter, hver af 4 timers varighed.
For hver halve time slås et slag, så man på klokken kan høre hvor i vagten man er.
For hver hele time slås et dobbeltslag, og for hver halve 1 slag.
2 dobbeltslag og 1 slag er derfor 2 1/2 time i vagten.
Og 4 dobbeltslag er den 4 time, og slut på vagten.
366 - 2020