Life in a picture. Picture of a life

Den Ensomme Skov

Gisle
Gisle
Den Ensomme Skov, 152/365, Uge 22, Hvalløs, Clausholm
Jeg tror det hedder Årslev Egne, kæret mellem Hvalløs og Årslev.
Rigt på fugle og vandreture – og køer.
Nå – men træet her står ganske alene, og forsøger måske at danne sin egen skov.
Der skal dog lidt mere til at lave en skov, end et enkelt træ.
Men man betragter først et område som skov, hvis det er bevokset med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og hvis det som hovedregel er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.
Så den er nok ensom i mange år endnu.
2023-06-01 18.35.00 - Den Ensomme Skov, 152-365, Uge 22, Hvalløs, Clausholm - PANO0021_Panorama - ©Anders Gisle Larsson.jpg

365 - 2023