Life in a picture. Picture of a life

Sort Energi

Gisle
Gisle
Sort Energi, Negativ, Dag 127/366, Uge 19, Randers Havn, Randers

I USA brugte man allerede i 1800-tallet fjernvarme, og i Europa begyndte man i 1900. Frederiksberg fik det første danske i 1903 og Randers fik sit anlæg i 1931, hvor det i første omfang var spildvarme fra elværket, som leverede varme til to nærliggende skoler.
Helt frem til 1970’erne producerede man i Randers strøm, på det nuværende Værket, og i 1979 blev det planlagt at bygge det nuværende kraftvarme anlæg på havnen, som blev sat i drift i 1982. 
Dengang var det almindeligt, at man fyrede med kul, og dette forsatte man med indtil 2009, hvor man efter en større ombygning af kedlerne, skiftede til biomasse.
Det kan man somme lugte i Randers C, når diverse nødde skaller og andet biosmasse som f.eks. olivenkerner afgiver deres duft fra lageret på havnen.
366 - 2020