Life in a picture. Picture of a life

Rosenholm

Gisle
Gisle
Rosenholm, Landskab, Dag 190/366, Uge 28, Rosenholm
Rosenholm skove og søer, er ikke mere en del af Rosenholm slot, men er solgt fra i 2008.
Selve slottet er fra 1559, men har siden 1998 været ejet af en fond, som skal bevare slottet.
Christian Rosenkrantz arvede slottet i 1996, men var ikke interesseret i at bo på slottet, og ville hellere være postbud i tyskland.
Han oprettede derfor Rosenhomfonden, og besøgte årligt slottet indtil sin død i Juni 2020.
Dette skyldes blå. at det i en periode har været så forfaldent, at et museum med støtte opkøbte dele af inventaret, for at undgå at det blev bortauktioneret.
Det blev dog besluttet, at hovedparten fortsat skulle være deponeret på slottet, mod at slottet til gengæld ville være åbent for offentligheden.366 - 2020