Life in a picture. Picture of a life

Oppe på bakken

Gisle
Gisle
Oppe på bakken, 163/365, Uge 24, Læsten Bakker, Randers
Læsten Bakker er et naturområde vest for Randers, nær Fussingø skov, med en højde forskel på op til 30m.
Fra 1953 var det en del af godsfredningen, men i 1998 søgte Århus Amt og Naturfredningsforeningen om at området blev fredet, da der var problemer med adgang til området.
Og da en ny ejer i 2006 indhegnede området, bestemte Naturfredningsnævnet, at der skulle være offentlig adgang, hvorefter Randers Kommune lavede stier i området.
Den vestlige del af området er EU-habitatområde og en del af Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. 

2023-06-12 19.39.33 - Oppe på bakken, 163-365, Uge 24, Læsten Bakker, Randers - DJI_0075 - ©Anders Gisle Larsson.jpg

365 - 2023