Life in a picture. Picture of a life

Nøgent træ

Gisle
Gisle
Nøgent træ, Affinity, Dag 66/366, Uge 10, Sømærket, Uggelhuse, Randers

Poul Nyrup Rasmussen garanterede d. 6. marts 1998, at han ville indføre efterlønsgaranti for alle, når de fylder 60 år.
Efterløn blev oprindeligt af SID foreslået i 1975, og blev i 1979 vedtaget af SV regeringen anført af Anker Jørgensen.
Ordningen er af flere omgange blevet ændret senest i 2011, men også i 2006 hvor det blev vedtaget at hæve efterlønsalderen.
366 - 2020