Life in a picture. Picture of a life

Mørke Nord

Gisle
Gisle
Mørke Nord, Uge 20, Nordre Fælled, Randers
Det der i dag kaldes Nordre Fælled i Randers, var indtil 2000 et militært øvelsesområde på 140 hektar.
Da kasserne blev bygget færdig i 1940, var den lavet for at huse Jyske Dragonregiment.
Og faktisk kan man i f.eks. de par genbrugs butikker der er på kasernen, stadig finde de ringe som hestene blev bundet til.
Øvelsesområdet er i dag et kreativt område, med som er blevet beplantet med en stor variation af buske og træer.
Ikke mindst da børnehaver i November 2020 beplantede 17 felter med hver 40 træer – i alt 680 træer, som en del af Verdensmål.52 - 2021