Life in a picture. Picture of a life

Line of Sight

Gisle
Gisle
Line of Sight, Rule Of Third, 247/366, Uge 36, Torvegade, Randers

Først fra slutningen af 1600-tallet, begyndte man at have gadebelysning i byerne.
I 1679 foreslog kong Christian V, at der skulle opstilles lygter i gaderne,  … “for at hindre den røven og overlast, som slemme mennesker tilforn ved aftenstid og nattetid plejede at øve”.

366 - 2020