Life in a picture. Picture of a life

Flyverfisker

Gisle
Gisle
Flyverfisker, Whatever, 264/366, Uge 38, Virksund


Lovns Bredning ved Virksund, har et fiskeliv, som resten af Limfjorden.
Men på den anden side af virksund Dæmningen – Hjarbæk Fjord – er der ofte problemer med fiskedød, når der er bundvending.
Bundvending er når bunden frigiver svovlbrinte, sammen med metangas og diverse næringsstoffer, der frigives under bundvendingen. Den opstår når svovlbakterier, som dannes under iltsvind, bruger den sidste ilt på bunden af fjorden.
Resultatet af en bundvending er fiskedød. Et problem som har fandtes siden dæmningen blev bygget i 1967.366 - 2020