Life in a picture. Picture of a life

Fjord glimt

Gisle
Gisle
Fjord glimt, 168/365, Uge 24, Venø Bugt, Struer
Limfjords Østers, Ostrea Edulis, er den oprindelige europæiske østers, og i Limfjorden er der den største bestand i Europa.
Fordi Limfjorden har en stor vandgennemstrømning, det rette saltindhold og føde i vandet, der er ideelt for østersene, er de netop særligt store her.
Den danske krones eneret på østersfiskeriet blev påbudt i år 1557 af Frederik den Anden.
Det var svært at håndhæve, at andre ikke skulle fiske østers, så der indførtes hårde straffe, først bøder og konfiskation, anden gang straffearbejde i jern, tredje gang kunne medføre dødsstraf. 
Grundloven og folkestyret betød ikke, at den enevældige konges særlige rettigheder forsvandt. 
De blev i 1849 overdraget til Staten, østersfiskeriet blev herefter forpagtet ud.  
Først i (fiskeeksportør A. Priess, Glyngøre i 1886) 1900-tallet fik Østers kompagniet monopol, på at fiske østers og i 1984 opsagde Østers kompagniet kontrakten.  
Staten har i dag retten til østersfiskeriet, hvor det er Fiskeridirektoratet som giver særlige licenser til østersfiskeriet i Limfjorden.

2023-06-17 19.16.27 - Fjord glimt, 168-365, Uge 24, Venø Bugt, Struer - _DSC2018_HDR - ©Anders Gisle Larsson.jpg

365 - 2023